Giám sát TC Dự án Nội thất

‘Công tác Quản lý – kế hoạch- kỹ thuật- hiện trường
‘- Lập các kế hoạch:Tiến độ chi tiết triển khai công tác kỹ thuật, Tiến độ chi tiết nhà thầu thi công dự án , Khối lượng thi công tuần, Báo cáo Khối lượng thi công tuần
- lập biên bản hiện trường các vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình của các NT không thực hiện đúng cam kết.
- Lập tiến độ chi tiết triển khai công tác kỹ thuật
- Lập bảng khối lượng thi công hiện trường
- Kiểm tra năng lực nhà thầu
- Chốt kỹ thuật và BPTC với nhà thầu
- Lập tiến độ chi tiết nhà thầu TC dự án
- Khảo sát MB thi công
- Lập và phê duyệt PA lập văn phòng BCH , kho, … các vấn đề liên quan đến việc thi công tại công trình.
- Giám sát tiến độ thi công
- Kiểm tra và giám sát khối lượng, chất lượng thi công và yêu cầu kỹ thuật hàng ngày của các nhà thầu, đối chiếu theo KLTC tuần đã cam kết;
- Chụp ảnh các hạng mục nhà thầu thi công hàng ngày gửi BC cho CHT.
Công tác nhà thầu thi công:
- Lập và phê duyệt Khối lượng công việc thực hiện tuần
- Đăng ký thi công/Nhân lực thi công theo ngày với CĐT
- Nghiệm thu NVL đầu vào, Phụ trách nghiệm thu thô, nghiệm thu hoàn thiện các hạng mục.
Công tác báo cáo: Báo cáo cho CHT các vấn đề liên quan, ảnh hưởng đến tiến độ, kỹ thuật tại ctr (Theo QĐ báo cáo)
- Báo cáo tiến độ thi công hàng ngày cho CHT – gửi kèm ảnh chụp các hạng mục thi công hàng ngày
- Báo cáo Khối lượng công việc thi công tuần cho CHT
- Lập BC khác khi có yêu cầu của CHT

Yêu cầu trình độ, năng lực

1. Trình độ học vấn:Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Xây dựng DD & CN
- Các chứng chỉ liên quan: Chứng chi về quản lý dự án, Giám sát thi công.
2. Kinh nghiệm: 3 năm trở lên làm KSHT dự án XD DD&CN có quy mô > 10 tỷ.
-Am hiểu về lĩnh vực , xây dựng, lắp máy.
3. Khả năng:
- Có khả năng phối hợp độc lập với đối tác để thực hiện công việc khi có yêu cầu.
- Khả năng tiếp thu học hỏi công việc nhanh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV vào Email: tuyendung@kbis.vn

Hạn nộp hồ sơ hết ngày 30/07/2018

Lưu ý: Ứng viên nộp hồ sơ sớm sẽ được ưu tiên sắp xếp thi tuyển sớm