Phó Ban Quản lý Dự án (TP thi công Dự án nội thất)

1.Công tác quản lý:
- Lập tiến độ tổng thể dự án trình GĐ dự án duyệt;
- Đề xuất và điều chỉnh tiến độ thi công nếu có vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.
- Phê duyệt các Tiến độ :Tiến độ chi tiết triển khai công tác kỹ thuật, Tiến độ chi tiết nhà thầu thi công dự án, Khối lượng thi công tuần
- Xử lý các vấn đề bất thường ảnh hưởng đến tiến độ và kỹ thuật tại công trình
- Lập các đề xuất liên quan dự án trình GĐ dự án duyệt.
- Xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật và chất lượng hàng ngày.
2.Công tác Kỹ thuật:
- Thực hiện bảng khối lượng thi công hiện trường.
- Phụ trách kiểm tra năng lực nhà thầu.
- Thống nhất kỹ thuật biện pháp thi công hạng mục với nhà thầu.
- Duyệt biên bản làm việc với nhà thầu và bộ phận thi công hạng mục.
3. Công tác hiện trường:
- Khảo sát mặt bằng thi công;
- Lập và phê duyệt PA lập văn phòng BCH , kho, … các vấn đề liên quan đến việc thi công tại công trình
- Tổ chức thực hiện thi công lắp đặt thiết bị
- Kiểm tra chất lượng hàng ngày tại công trình
4.Công tác nhà thầu thi công
- Lập Phiếu giao việc cho Nhà thầu;
- Duyệt tiến độ thi công của Nhà thầu
- Chủ trì tổ chức nghiệm thu
- Thông báo lịch nghiệm thu nội bộ tới các BP liên quan.
5. Công tác báo cáo:
- Báo cáo cho T.P thi công các vấn đề liên quan, ảnh hưởng đến tiến độ, kỹ thuật tại công trình
- Tổng hợp, gửi Báo cáo và Kế hoạch thi công tuần cho giám đốc;
- Thực hiện các báo cáo giai đoạn thi công.

Yêu cầu trình độ, năng lực

1. Tốt nghiệp:Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng DD & CN.
-Các chứng chỉ liên quan: Chứng chỉ về quản lý dự án, Giám sát thi công, Chứng chỉ hành nghề tư vấn – xây dựng.
2. Kinh nghiệm
- 5 năm trở lên làm chủ trì các dự án XD dân dụng CN > 30 tỷ.
- Am hiểu về lĩnh vực xây dựng lắp máy.
3. Khả năng:
-Có khả năng phối hợp độc lập với đối tác để thực hiện công việc khi có yêu cầu.
- Khả năng tiếp thu học hỏi công việc nhanh.
- Sử dụng thành thạo các PM: Auto cad, Project

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV vào Email: tuyendung@kbis.vn

Hạn nộp hồ sơ hết ngày 30/07/2018

Lưu ý: Ứng viên nộp hồ sơ sớm sẽ được ưu tiên sắp xếp thi tuyển sớm