Chương trình teambuilding 2016

Ngày 26/11/2016, Công ty Kbis đi teambuilding tại Asean Resort.

Tại đây, toàn bộ CBNV đã có 1 kỳ nghỉ hết sức thoải mái, vui vẻ, và nhiều tiếng cười. Các anh chị em trong công ty được giao lưu, học hỏi và xóa tan những mệt mỏi trong công việc.

Hy vọng đại gia đình Kbis – MKE sẽ luôn vui vẻ và đoàn kết như teambuilding vừa qua.

dsc_7562 dsc_7575 dsc_7583 dsc_7586 dsc_7592 dsc_7603 dsc_7607 dsc_7608 dsc_7609 dsc_7624 dsc_7660 dsc_7673 dsc_7684 dsc_7707 dsc_7714 dsc_7725 dsc_7774 dsc_7801 dsc_7840 dsc_7852 dsc_7856 dsc_7859 dsc_7867 dsc_7872 dsc_7897 dsc_7900 dsc_7915 dsc_7917 dsc_7932 dsc_7935 dsc_7948 dsc_7965 dsc_8010 dsc_8059 dsc_8116 dsc_8119 dsc_8131