Chuyên viên Kiểm Soát Nội Bộ (mảng Tài chính)

 Mô tả công việc

– Trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc kiểm toán và soát xét toàn bộ công việc kiểm toán theo kế hoạch, báo cáo kiểm toán và đảm bảo yêu cầu chuyên môn.

– Kiểm tra tính trung thực và hợp lý của số liệu, thông tin kế toán và báo cáo tài chính.

– Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo công ty và thực hiện kiểm toán nội bộ theo kế hoạch hoặc đột xuất.

– Kiến nghị các biện pháp sữa chữa, khắc phục sai sót, vi phạm; nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của công ty sau khi thực hiện kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật.

– Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Lãnh đạo công ty.

– Thực hiện báo cáo nội bộ theo quy định của  công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

– Duy trì mối quan hệ cộng tác với các phòng, ban tại  công ty và các đơn vị trực thuộc, cập nhật và duy trì hiểu biết sâu về hoạt động kinh doanh của công ty phục vụ công tác chuyên môn và đề xuất các giải pháp hữu hiệu đối với công tác quản lý;

Yêu cầu năng lực

  • Trình độ chuyên môn : tốt nghiệp Đại học hoặc sau Đại học khối các ngành kinh tế,tài chính.
  • Am hiểu sâu sắc pháp luật về tài chính.
  • Có mối quan hệ rộng và hiệu quả với các tổ chức tài chính, tín dụng và cơ quan hữu quan.
  • Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề.
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV vào Email: tuyendung@kbis.vn

Hạn nộp hồ sơ hết ngày 07/06/2019

Lưu ý: Ứng viên nộp hồ sơ sớm sẽ được ưu tiên sắp xếp thi tuyển sớm