Chuyên viên Thanh Quyết Toán

  • Mô tả công việc

– Lập kế hoạch  thanh quyết toán cho từng dự án

– Theo dõi tiến độ hợp đồng, lập hồ sơ thanh quyết toán dự án;

– Làm việc với chủ đầu tư, tư vấn hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo từng dự án;

– Phối hợp các phòng ban tập hợp hồ sơ chất lượng, hồ sơ pháp lý, hồ sơ hoàn công từng đợt thanh toán

– Làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát về khối lượng, chất lượng, trình ký cho từng đợt thanh quyết toán, từng dự án

  • Yêu cầu:

– Nắm vững quy trình, biểu mẫu về thanh quyết toán

– Đã từng làm vị trí thanh quyết toán nhà thầu tối thiếu 3-5 năm trong lĩnh vực xây dựng, nội thất, thang máy;

– Nắm vững các thông tư, nghị định liên quan đến thanh quyết toán;

– Đã từng làm hồ sơ dự toán, thanh quyết toán cho các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư là 1 lợi thế;

–  Đọc, hiểu ngoại ngữ là 1 lợi thế

– Sử dụng thành thạo Microsoft Office, Auto Cad, G8, Acitt