Công trình Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư

Công ty xây dựng và sản xuất nội thất KB vinh dự được tham gia thiết kế, quy hoạch lại toàn bộ khu văn phòng Bộ Trưởng và Thứ trưởng cùng ban thư ký. Công tác chuẩn bị, lên bản vẽ vô cùng kĩ lưỡng nhằm đảm bảo thuận lợi, thoải mái cũng như an tâm nhất tới Bộ Trưởng, Thứ Trưởng.

phong-bo-truong-2b

Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội)

phong-bo-truong-4

phong-bo-truong-6

phong-bo-truong-10

phong-bo-truong-3b