Dự án BIDV Đông Hà Nội

BIDV là đối tác quen thuộc của Công ty xây dựng và sản xuất nội thất KB. Đồng hành suốt gần 10 năm liên tục, BIDV luôn có những yêu cầu khắt khe trong thiết kế, xây dựng nội thất nói chung thuận tiện cho khách hàng nói riêng.

Thiết kế công trình BIDV dự án Đông Hà Nội, còn được bằng khen danh dự của BIDV về công trình có chất lượng tiêu biểu và xuất sắc nhất.

10 12 18 25 30 35 44 51