Một số công trình tiêu biểu năm 2014

MB Bank

BIDV ĐÔNG ĐÔ

BIDV Đông Đô

Sảnh giao dịch

Không gian làm việc

Không gian làm việc

Không gian phòng họp

Không gian phòng họp

 

Phòng khánh tiết

Phòng khánh tiết

 NHÀ QUỐC HỘI

Phòng họp UBTVQH

Phòng họp UBTVQH

Phong tiep khach quoc te l

Phong tiep khach quoc te l

 ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Phòng họp HĐQT

Phòng họp HĐQT

Phòng khách TGĐ

Phòng khách TGĐ

NHÀ KHÁCH – HỘI TRƯỜNG  BỘ CÔNG AN

Hội trường

Hội trường

Hội trường BCA

Hội trường BCA

 

Phòng ngủ đôi

Phòng ngủ đôi

Nhà vệ sinh tầng 1- khu tiệc

Nhà vệ sinh tầng 1- khu tiệc

TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK HẢI PHÒNG

Phòng hội thảo

Phòng hội thảo

Khu vực tư vấn và phát hành thẻ

Khu vực tư vấn và phát hành thẻ

Hội trường

Hội trường