Phó Ban Quản lý Dự án (TP thi công Dự án nội thất)

1.Công tác quản lý:
– Lập tiến độ tổng thể dự án trình GĐ dự án duyệt;
– Đề xuất và điều chỉnh tiến độ thi công nếu có vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.
– Phê duyệt các Tiến độ :Tiến độ chi tiết triển khai công tác kỹ thuật, Tiến độ chi tiết nhà thầu thi công dự án, Khối lượng thi công tuần
– Xử lý các vấn đề bất thường ảnh hưởng đến tiến độ và kỹ thuật tại công trình
– Lập các đề xuất liên quan dự án trình GĐ dự án duyệt.
– Xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật và chất lượng hàng ngày.
2.Công tác Kỹ thuật:
– Thực hiện bảng khối lượng thi công hiện trường.
– Phụ trách kiểm tra năng lực nhà thầu.
– Thống nhất kỹ thuật biện pháp thi công hạng mục với nhà thầu.
– Duyệt biên bản làm việc với nhà thầu và bộ phận thi công hạng mục.
3. Công tác hiện trường:
– Khảo sát mặt bằng thi công;
– Lập và phê duyệt PA lập văn phòng BCH , kho, … các vấn đề liên quan đến việc thi công tại công trình
– Tổ chức thực hiện thi công lắp đặt thiết bị
– Kiểm tra chất lượng hàng ngày tại công trình
4.Công tác nhà thầu thi công
– Lập Phiếu giao việc cho Nhà thầu;
– Duyệt tiến độ thi công của Nhà thầu
– Chủ trì tổ chức nghiệm thu
– Thông báo lịch nghiệm thu nội bộ tới các BP liên quan.
5. Công tác báo cáo:
– Báo cáo cho T.P thi công các vấn đề liên quan, ảnh hưởng đến tiến độ, kỹ thuật tại công trình
– Tổng hợp, gửi Báo cáo và Kế hoạch thi công tuần cho giám đốc;
– Thực hiện các báo cáo giai đoạn thi công.

Yêu cầu trình độ, năng lực

1. Tốt nghiệp:Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng DD & CN.
-Các chứng chỉ liên quan: Chứng chỉ về quản lý dự án, Giám sát thi công, Chứng chỉ hành nghề tư vấn – xây dựng.
2. Kinh nghiệm
– 5 năm trở lên làm chủ trì các dự án XD dân dụng CN > 30 tỷ.
– Am hiểu về lĩnh vực xây dựng lắp máy.
3. Khả năng:
-Có khả năng phối hợp độc lập với đối tác để thực hiện công việc khi có yêu cầu.
– Khả năng tiếp thu học hỏi công việc nhanh.
– Sử dụng thành thạo các PM: Auto cad, Project

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV vào Email: tuyendung@kbis.vn

Hạn nộp hồ sơ hết ngày 30/07/2018

Lưu ý: Ứng viên nộp hồ sơ sớm sẽ được ưu tiên sắp xếp thi tuyển sớm