Trưởng Nhóm Dự toán- Thanh quyết toán

‘- Xây dựng cơ sở dữ liệu về các văn bản pháp luật của nhà nước ban hành cho việc lập dự toán và thanh quyết toán dự án; xây dựng danh mục hạng mục – hàng hóa của công ty; xây dựng cơ sở dữ liệu giải trình đơn giá với Chủ đầu Tư và các đơn vị có liên quan; Lập biểu mẫu Bảng dự toán chuẩn theo từng loại công trình, biểu mẫu thanh quyết toán chuẩn của phòng trình Ban Giám đốc phê duyệt, ban hành;
– Công tác Dự toán
1. Lập, kiểm tra, soát xét và hoàn thành nhiệm vụ dự án nói chung, khái toán, dự toán thiết kế, dự toán dự thầu, dự toán phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng của dự án;
2. Kiểm tra, soát xét những nội dung liên quan trong hợp đồng kinh tế với Chủ đầu tư, nhà thầu chính hoặc đối tác để hoàn thiện, ký kết;
3. Chịu trách nhiệm về việc định giá chi phí, tham mưu cho Ban Giám đốc về giá vật liệu, nhân công. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đơn giá nội thất và giá xây dựng khác có liên quan;
4. Kiểm tra, soát xét các nội dung liên quan đến quản lý giá, đấu thầu của các dự án.
-Công tác Thanh quyết toán
1. Phối hợp chặt chẽ với bộ phận thi công để theo dõi tiến độ thi công, công tác nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu kỹ thuật và lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu khối lượng và thanh quyết toán dự án;
2. Hoàn thành hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng, hồ sơ khối lượng, hồ sơ giá trị thanh quyết toán dự án đảm bảo đúng quy trình, tính pháp lý và tính chính xác của hồ sơ theo đúng quy định Nhà Nước hiện hành;
3. Thay mặt Công ty làm việc với Chủ đầu tư về việc hoàn tất hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán dự án và thẩm tra quyết

Yêu cầu trình độ, năng lực

1. Tốt nghiệp:Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng DD & CN.
-Các chứng chỉ liên quan: Chứng chỉ về quản lý dự án, Giám sát thi công, Chứng chỉ hành nghề tư vấn – xây dựng.
2. Kinh nghiệm
– 5 năm trở lên làm chủ trì các dự án XD dân dụng CN > 30 tỷ.
– Am hiểu về lĩnh vực xây dựng lắp máy.
3. Khả năng:
-Có khả năng phối hợp độc lập với đối tác để thực hiện công việc khi có yêu cầu.
– Khả năng tiếp thu học hỏi công việc nhanh.
– Sử dụng thành thạo các PM: Auto cad, Project.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV vào Email: tuyendung@kbis.vn

Hạn nộp hồ sơ hết ngày 30/07/2018

Lưu ý: Ứng viên nộp hồ sơ sớm sẽ được ưu tiên sắp xếp thi tuyển sớm